7417 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AF BAŞVURUSU YAPACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

7417 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 35 inci maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici Madde 83 ile öğrenci affı getirilerek, 5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
7417 Sayılı Kanun İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83 Uygulama İlkeleri için TIKLAYINIZ.

Bu kapsamda;

1)    Başvurular Kanunda belirtilen 4 (dört ) aylık başvuru süresi içerisinde (07 Kasım 2022 tarihine kadar) online olarak http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden yapılacak olup; aşağıdaki belgelerin başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular ilgili Birim tarafından incelenecek ve başvuruları uygun olanların kayıtları yapılarak, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabileceklerdir.
2)    Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurulması durumunda özel yetenek sınavında başarılı olma şartı aranacaktır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programa yerleşerek merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programa başvurular kabul edilmeyecektir.

Online Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYINIZ.

Çevrimiçi (Online) Başvuru İçin Sisteme Yüklenecek Belgeler; (Lisans ve önlisans Başvuruları İçin)

1) Üniversitemizin Bir Bölüm/Programını Kazandıkları Halde Kayıt Yaptırmayanların Lisans- Önlisans Başvuruları İçin Lise Diploması
2) Üniversitemizin Bir Bölüm/Programını Kazandıkları Halde Kayıt Yaptırmayanların Lisans- Önlisans Başvuruları İçin ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi
3) Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınmış güncel yeni tarihli)
4) Kimlik/Yabancı Kimlik/ Pasaport
5) Erkek Öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)

 Çevrimiçi (Online) Başvuru İçin Sisteme Yüklenecek Belgeler; (Lisansüstü Başvurular İçin)

1) Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınmış güncel yeni tarihli)
2) Kimlik/Yabancı Kimlik/ Pasaport
3) Erkek Öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
 
6749 sayılı Kanun (667 sayılı KHK) ile Kapatılan Fatih Üniversitesi ve Murat Hüdavendigar Üniversitesinden Af Başvurusu Yapacak Olanlar;

7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83 Uygulama İlkeleri doğrultusunda lisans ve önlisans programlarına başvuracak olanların aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen veya kanuni temsilcisi aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir. Kapatılan yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarına başvuracak olanların ilgili Enstitüye şahsen veya kanuni temsilcisi aracılığı ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Ancak Üniversitemize aktarılarak önlisans/lisans/lisansüstü düzeyde eğitime başlayan ve daha sonra ilişikleri kesilenler http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden başvuru yapabileceklerdir. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

 Başvuru İçin Gereken Belgeler;

1) Başvuru Formu
2) T.C. Kimlik Fotokopisi/Yabancı Uyruklular için Pasaport fotokopisi
3) ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (Enstitüler hariç)
4) Lisansüstü programlar için ayrıca kayıtlı bulunduğu programa giriş sırasında sunmuş olduğu ALES, YÖKDİL/YDS ve eşdeğer sonuç belgeleri
5) Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınmış güncel yeni tarihli )
6) Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf


7417 Sayılı Kanun İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83 Kapsamında Yatay Geçiş Başvurusu Yapacak Olanlar;

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesinden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı, giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecektir. Yatay geçiş için ayrıca kontenjan şartı aranmayacaktır.
Üniversitemiz programlarına yatay geçiş başvuruları 30 Aralık 2022 tarihine kadar yapılabilecektir, Bu tarihten sonra Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
Yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların aşağıda belirtilmiş olan belgelerle birlikte yatay geçiş yapılmak istenen Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu’na 30 Aralık 2022 tarihine kadar şahsen veya kanuni temsilcisi aracılığıyla müracaat etmesi gerekmektedir. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

Üniversitemizin tüm birimlerinin önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki programlarına belirlenen esaslar çerçevesinde 9 Eylül 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar yatay geçiş başvurusunda bulunanlar, öğrenimlerine 2022-2023 Güz döneminde, 12 Eylül 2022- 30 Aralık 2022 tarihleri arasında yatay geçiş başvurusunda bulunanlar öğrenimlerine 2022-2023 Bahar döneminde başlatılacaklardır.
 
 Başvuru İçin Gereken Belgeler:
1) Yatay Geçiş Talebine İlişkin Dilekçe
2) 7417 sayılı Kanun kapsamından yararlanarak yeniden öğrenciliğe kayıt yaptırdığına dair kendi üniversitesinden alınacak belge (belgesi olmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
3) Öğrencinin af kapsamında yeniden kayıt yaptırdığı Üniversiteye, ilk kayıt esnasında vermiş olduğu ÖSYS, YKS, DGS vb. Yerleştirme Sonuç Belgesi (Lisans ve önlisans başvuruları için)
4) Eski öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu dersler var ise bu derslere ait transkript ve ders içerikleri,
5) Disiplin cezası almadığına dair belge (disiplin cezası almış olanların başvuruları kabul edilmeyecektir),
6) Lisansüstü programlar için ayrıca kayıtlı bulunduğu programa giriş sırasında sunmuş olduğu ALES, YÖKDİL/YDS vb. eşdeğer sonuç belgeleri,