Mevzuat


BÖLÜM/ANABİLİM DALI AÇILMASI

Yükseköğretim kurumları tarafından fakülte ve yüksekokullar bünyesinde bölüm/anabilim dalı kurulması​, meslek yüksekokullarında önlisans programı açılması ile açılmış olan bölüm/programa ilk defa öğrenci alınmasına ilişkin talepler 07.01.2019 tarihinden itibaren YÖKSİS veri tabanı üzerinde yapılmaktadır.

Bir bölüm veya anabilim dalı açılması için yapılacak başvurularda bulunması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir. Bu belgelerin eksiksiz ve istenilen formata uygun olarak hazırlanması, başvuruların mevcut mevzuat ve akademik kriterler kapsamında değerlendirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması için gereklidir.

 • İlgili birim tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın belirlediği ölçütler çerçevesinde istenilen formata uygun olarak oluşturulan bölüm/anabilim dalı açma teklif dosyası, Fakülte/Yüksekokul Kurulu Kararı ile birlikte üst yazıyla Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gönderilir.
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan kontroller sonucunda Akademik Yapılanma Sürekli Komisyonu'na gönderilen, Komisyon/Üniversitemiz Senatosu ​tarafından uygun görülen teklif, YÖKSİS/ABAYS üzerinden Birim Açma Başvuruları-Program/Bölüm Açma ekranından (bölüm açma teklfi için), -Anabilim Dalı Açma ekranından (anabilim dalı açma teklifi için) başvurusu yapılan teklife ilişkin karar Başvuru Takip ekranında açıklanır.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından teklifin uygun görüldüğüne dair Rektörlüğümüze bildirilen karar, Üniversitemiz tüm Akademik Birimlerine ve ilgili İdari Birimlere tebliğ edilir.


LİSANSÜSTÜ PROGRAM AÇILMASI
Yükseköğretim kurumları tarafından lisansüstü program açılmasına ilişkin talepler YÖKSİS/ABAYS üzerinden, YÖKSİS-Genel İşlemler-Program/Bölüm Açma, Öğrenci Alımı sekmesi üzerinden yapılmaktadır.
Yeni bir lisansüstü programın açılması için yapılacak başvurularda gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir. Bu belgelerin eksiksiz ve istenilen formata uygun olarak hazırlanması, başvuruların mevcut mevzuat ve akademik kriterler kapsamında değerlendirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması için gereklidir.
• Üniversitemiz Enstitülerinin ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği ölçütler çerçevesinde istenilen formata uygun olarak oluşturulan program açma teklif dosyası, Bölüm/Anabilim Dalı Kurulu kararı ile birlikte üst yazıyla Enstitü Müdürlüğü’ne gönderilir.
• Kriter ve formata uygunluk bakımından incelenen ve Enstitü Müdürlüğü’nün ilgili kurulları tarafından teklif edilmesi uygun görülen program dosyası, Enstitü Kurul Kararı ile birlikte üst yazıyla Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir.
• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan kontroller sonucunda Akademik Yapılanma Sürekli Komisyonu’na gönderilen, Komisyon ve Üniversitemiz Senatosu tarafından uygun görülen teklif, YÖKSİS-Genel İşlemler-Program/Bölüm Açma, Öğrenci Alımı sekmesi üzerinden, ABAYS-Birim Açma Başvuruları-Program/Bölüm Açma ekranından başvurusu yapılan teklife ilişkin karar Başvuru Takip ekranında açıklanır.
• Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından teklifin uygun görüldüğüne dair Rektörlüğümüze bildirilen karar, ilgili Enstitü Müdürlüğü’ne ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na tebliğ edilir.

 • Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile İlgili Bilgiler Formu için TIKLAYINIZ.
 • Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programında Görev Alacak Öğretim Üyeleri Bilgi Formu için TIKLAYINIZ.
 • Doktora/Sanatta Yeterlilik Programı ile İlgili Bilgiler Formu için TIKLAYINIZ.
 • Doktora/Sanatta Yeterlik Programında Görev Alacak Öğretim Üyeleri Bilgi Formu için TIKLAYINIZ.
 • Lisansüstü Programda Görev Alacak Öğretim Üyeleri Formu için TIKLAYINIZ.
 • Öğretim Üyelerinin Lisansüstü Tez-Proje Danışmanlık Bilgileri Formu için TIKLAYINIZ.
 • Lisansüstü Uzaktan Öğretim Programı ile İlgili Bilgiler Formu için TIKLAYINIZ.
 • Lisansüstü Uzaktan Öğretim Programına Öğrenci Alımı Teklifi ve Ders Verecek Öğretim Elemanı Formu için TIKLAYINIZ.
 • Uzaktan Öğretim Bilgi Derleme Formu için TIKLAYINIZ.
 • Ayrıntılı Gerekçe Formu için TIKLAYINIZ.
 • Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Programları için TIKLAYINIZ.ÖNLİSANS/LİSANS PROGRAMI AÇILMASI

Yükseköğretim kurumları tarafından fakülte ve yüksekokullar bünyesinde bölüm/anabilim dalı kurulması, meslek yüksekokullarında önlisans programı açılması ile açılmış olan bölüm/programa ilk defa öğrenci alınmasına ilişkin talepler 07.01.2019 tarihinden itibaren YÖKSİS veri tabanı üzerinden yapılmaktadır.
Yükseköğretim kurumlarında bir bölüme lisans programı açılarak öğrenci alınabilmesi için söz konusu bölümün Yükseköğretim Kurulu Kararı ile kurulmuş ve YÖKSİS veri tabanında da yer alıyor olması gerekmektedir. Lisans programı açılarak öğrenci alımı teklifinin yapılabilmesi için o bölümde kadrolu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen asgari öğretim üyesinin kadroya atanmış olması ve bölümün kadrosundaki öğretim üyesi bilgisinin YÖKSİS veri tabanında yer alması gerekmektedir.
Bir önlisans veya lisans programının başlatılması, bölüm/programa ilk defa öğrenci alınması için yapılacak başvurularda gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir. Bu belgelerin eksiksiz ve istenilen formata uygun olarak hazırlanması, başvuruların mevcut mevzuat ve akademik kriterler kapsamında değerlendirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması için gereklidir.

Meslek Yüksekokulu Bünyesinde Önlisans Programı Açılması.

• İlgili birim tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği ölçütler çerçevesinde istenilen formata uygun olarak oluşturulan program açma teklif dosyası, Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte üst yazıyla Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir.
• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan kontroller sonucunda Akademik Yapılanma Sürekli Komisyonu’na gönderilen, Komisyon ve Üniversitemiz Senatosu tarafından uygun görülen teklif, YÖKSİS/ABAYS üzerinden Birim Açma Başvuruları-Program/Bölüm Açma ekranından başvuru yapılır.
• Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülen program açma başvurusu, Kontenjan Başvuruları - İlk Defa Öğrenci Alma ekranından yapılan öğrenci alımı teklifine ilişkin karar Başvuru Takip ekranında açıklanır.
• Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından teklifin uygun görüldüğüne dair Rektörlüğümüze bildirilen karar, ilgili birime ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na tebliğ edilir.

Mevcut Bölümlere Lisans Programı Açarak İlk Defa Öğrenci Alınması.

• İlgili birim tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği ölçütler çerçevesinde istenilen formata uygun olarak oluşturulan program açma/ilk defa öğrenci alımı teklif dosyası, Fakülte/Yüksekokul Kurulu Kararı ile birlikte üst yazıyla Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir.
• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan kontroller sonucunda Akademik Yapılanma Sürekli Komisyonu’na gönderilen, Komisyon ve Üniversitemiz Senatosu tarafından uygun görülen teklif, YÖKSİS/ABAYS üzerinden Kontenjan Başvuruları - İlk Defa Öğrenci Alma ekranından yapılan öğrenci alımı teklifine ilişkin karar Başvuru Takip ekranında açıklanır.
• Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından teklifin uygun görüldüğüne dair Rektörlüğümüze bildirilen karar, ilgili birime ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na tebliğ edilir.

Mevcut Programlarda Öğretim Dili Değişikliği ve Ek Olarak Yabancı Dilde Eğitim Veren Program Açılması.
Programın öğretim dilinin en az %30 veya tamamen yabancı dilde verilebilmesi için programın bulunduğu bölümde en az 3'ü öğretim üyesi olmak üzere 5 öğretim elemanının yabancı dil şartlarını sağlaması gerekmekte olup, bu öğretim elemanlarının yabancı dil bilgilerinin ilgili tabloya işlenmesi ve Dil Yeterlilik Belgelerinin teklif dosyasına eklenmesi gerekir.


1- Eğitim Öğretime Devam Edilen Lisans Programlarında Öğretim Dili Değişikliği.
•  İlgili birim tarafından istenilen formata uygun olarak oluşturulan (Ayrıntılı Gerekçe, Öğretim Elemanları Bilgi Formu ve Dil Yeterlilik Belgelerinin bulunduğu) öğretim dili değişikliği teklif dosyası, Fakülte/Yüksekokul Kurulu Kararı ile birlikte üst yazıyla Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir.
• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan kontroller sonucunda Akademik Yapılanma Sürekli Komisyonu’na gönderilen, Komisyon ve Üniversitemiz Senatosu tarafından uygun görülen teklif, Senato Kararı ile birlikte üst yazıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayına sunulur.
• Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından öğretim dili değişikliğine dair Rektörlüğümüze bildirilen karar, ilgili birime tebliğ edilir.

2- Bir Bölüm Altında Eğitim Öğretime Devam Edilen Programa Ek Olarak Yabancı Dilde Eğitim Veren Program Açılması.
• İlgili birim tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği ölçütler çerçevesinde istenilen formata uygun olarak oluşturulan yabancı dilde eğitim veren program açma/ilk defa öğrenci alımı teklif dosyası, Fakülte/Yüksekokul Kurulu Kararı ile birlikte üst yazıyla Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir.
• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan kontroller sonucunda Akademik Yapılanma Sürekli Komisyonu’na gönderilen, Komisyon ve Üniversitemiz Senatosu tarafından uygun görülen teklif, YÖKSİS/ABAYS üzerinden Kontenjan Başvuruları - İlk Defa Öğrenci Alma ekranından yapılan öğrenci alımı teklifine ilişkin karar Başvuru Takip ekranında açıklanır.
• Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından teklifin uygun görüldüğüne dair Rektörlüğümüze bildirilen karar, ilgili birime ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na tebliğ edilir.

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Açılması.

Öğretim dili yabancı dil ve en az %30 yabancı dilde eğitim veren lisans programlarında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılması için yapılacak başvurularla ilgili olarak "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde oluşturulan yeni esaslara ilişkin link aşağıda belirtilmiştir.


 • Yeni Bölüm/Program/Anabilim Dalı Açılması Teklif Formu İçin TIKLAYINIZ.
 • Programla İlgili Bilgiler Formu İçin TIKLAYINIZ.
 • Mevcut Bölüm/Programlara İlk Defa Öğrenci Alımı Sistem Bilgileri Formu İçin TIKLAYINIZ.
 • Önlisans/Lisans Programlarında Görev Alacak Öğretim Üyeleri Bilgi Formu İçin TIKLAYINIZ.
 • Önlisans/Lisans Programlarında Görev Alacak Öğretim Üyeleri Formu İçin TIKLAYINIZ. 
 • Ayrıntılı Gerekçe Formu İçin TIKLAYINIZ.
 • Kısa Gerekçe Formu İçin TIKLAYINIZ.
 • Uzaktan Öğretim Programları İle İlgili Bilgiler Formu İçin TIKLAYINIZ.
 • Uzaktan Öğretim Programları Öğrenci Alımı Teklifi ve Ders Verecek Öğretim Elemanı Formu İçin TIKLAYINIZ.
 • Uzaktan Öğretim Bilgi Derleme Formu İçin TIKLAYINIZ.
 • Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Programları İçin TIKLAYINIZ.
 • Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Açma Esasları İçin TIKLAYINIZ.
 • Yükseköğretim Kurulu Tarafından Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Sürdürülebilmesi İçin Asgari Koşulları Belirlenen Programlar İçin TIKLAYINIZ. 
MÜFREDAT GÜNCELLEME VE DEĞİŞİKLİKLERİ

Üniversitemiz diploma programları müfredatında yapılacak güncelleme ve değişiklik başvuruları için gerekli bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir. İlgili yönetmelik ve İ.Ü. İntibak Esasları çerçevesinde, gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz ve istenilen formata uygun olarak hazırlanması, başvuruların mevcut mevzuat ve akademik kriterler kapsamında değerlendirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması için gereklidir.
 
• İlgili birim tarafından istenilen formata uygun olarak oluşturulan müfredat güncelleme ve değişiklik teklif dosyası, Enstitü/Fakülte/Yüksekokul Kurulu Kararı ile birlikte üst yazıyla Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir.

•  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan kontroller sonucunda Üniversitemiz Senatosunun onayına sunulan teklif, Senato Kararı ile birlikte üst yazıyla ilgili birime ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na tebliğ edilir.

•    Müfredat Güncelleme ve Değişiklikleri Kılavuzu İçin TIKLAYINIZ.
•    İntibak Formu İçin TIKLAYINIZ.
•    Yeni Ders Açma Teklif Formu İçin TIKLAYINIZ.
•    Ders Kaldırma Teklif Formu İçin TIKLAYINIZ.
•    Ders İlişkileri Formu İçin TIKLAYINIZ.
•    Öğretim Elemanları Listesi İçin TIKLAYINIZ.


BİRİM/BÖLÜM/UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULMASI

Üniversitemiz bünyesinde Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Bölüm veya Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması için yapılacak başvurularda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7-d/2 maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği esaslar çerçevesinde bilgi ve belgelerin hazırlanması, başvuruların mevcut mevzuat ve akademik kriterler kapsamında değerlendirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması için gereklidir.

• İlgili kanun ve esaslar çerçevesinde hazırlanan bilgi ve belgelerin bulunduğu başvuru dosyası üst yazıyla Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir.
• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan kontroller sonucunda Akademik Yapılanma Sürekli Komisyonu’na gönderilen, Komisyon ve Üniversitemiz Senatosu tarafından uygun görülen teklif, Senato Kararı ile birlikte üst yazıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayına sunulur.
• Meslek Yüksekokulu, Bölüm, Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması, kapatılması, birleştirilmesi ile adlarının değiştirilmesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Genel/Yürütme Kurulu Kararı ile uygun görülür.
• Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul kurulması, kapatılması, birleştirilmesi ile adlarının değiştirilmesi, Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı ile gereği için Milli Eğitim Bakanlığına sunulur. Cumhurbaşkanlığı Kararının Resmi Gazete'de yayımlanması ile sonuçlanır.
•  Resmi Gazete'de yayımlanan karar Üniversitemiz tüm Akademik Birimlerine ve ilgili İdari Birimlere tebliğ edilir.

• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu İçin TIKLAYINIZ.

• Meslek Yüksekokulu Açma Esasları İçin TIKLAYINIZ.

• Uygulama ve Araştırma Merkezi Açma Esasları İçin TIKLAYINIZ.