Üst Dönemden/Yıldan Ders Alma Sınırının Kaldırılması

İstanbul 4. İdare Mahkemesinin E:217/2533, K:2018/1445 sayılı ve 16/07/2018 günlü kararı ile İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 23. maddesinin 2. fıkrasının iptaline karar verilmiştir.

Bu itibarla AGNO'su; yarıyıl esası uygulamasında birbirini takip eden iki yarıyıl, yıl esası uygulamasında ise birbirini takip eden iki yıl 1.80 uygulayan birimlerde 1.80 nin altında kalmış, 2.00 uygulayan birimlerde ise 2.00'nin altında kalmış olduğu için 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında bir üst yarıyıldan/yıldan ders alamayan öğrenciler, AKTS sınırını geçmemek kaydıyla 8-12 Ekim 2018 tarihlerinde bir üst yarıyıldan/yıldan ders alma/öğrenim ücreti yatırma işlemlerini AKSİS Öğrenci Otomasyon Sisteminden yapabileceklerdir.