LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

Üniversitemiz lisansüstü programlarında COVID 19 pandemisi dolayısıyla 2019-2020
eğitim- öğretim yılı Bahar yarıyılı ara sınavları, yüksek lisans ve doktora tez teslimi ve tez
savunma sınavları ile doktora yeterlik, doktora tez önerisi savunması ve doktora tez izleme
komitesi ara raporları 01 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmiştir.