667 Sayılı KHK İle Kapatılan Üniversiteler

 YÖK’ten Duyuru 

667 KHK UYARINCA ÖSYM TARAFINDAN DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YERLEŞTİRİLEREK KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 

23/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Karar Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 2 nci maddesinin (1) inci fıkrasına istinaden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin 2016-2017 eğitim öğretim döneminde ödeyecekleri ücretlerin belirlenmesi ve ödenmesine ilişkin süreçler hakkında gerekli açıklamalar aşağıda verilmiştir.

Buna göre, 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden,

1. 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleşen yüksek lisans (tezli/tezsiz) ve doktora öğrencileri, kayıtlı oldukları eğitim öğretim yılında üniversiteye kabul edildiklerine dair kanıtlayıcı belgeleri varsa (üniversitenin kabul mektubu veya kişinin ad ve soyadının belirtildiği mütevelli heyet kararı veya e-posta bildirimi vb.) yerleştirildikleri üniversiteye ibraz edeceklerdir.

2. Bu belgelerde lisansüstü eğitim ücretinin belirlenmesine ilişkin bilginin yer almış olması üniversiteler tarafından aranacaktır. Bu kapsamda tez çalışması dahil belirlenmiş öğrenim ücretlerine yada AKTS kredisi/ders başına hesaplanan öğrenim ücretlerine, Ağustos 2016 dönemi TÜFE artış oranının (% 8,05) uygulanması sonucu bulunan öğrenim ücreti öğrenciler tarafından ödenecektir.

3. Derslerini tamamlamış ve tez aşamasında olan lisansüstü öğrenciler yıllık öğrenim ücretlerinin yarısını ödeyeceklerdir.

4. Kapatılan üniversitelere kayıt oldukları eğitim öğretim yılında üniversiteye kabul edildiklerine dair, ücretlendirmeye ilişkin kanıtlayıcı belgeleri (üniversitenin kabul mektubu veya kişinin ad ve soyadının belirtildiği mütevelli heyet kararı veya e-posta bildirimi vb.) ibraz edemeyen lisansüstü öğrenciler, EK 2’de yer alan tabloda gösterilen öğrenim ücretlerini (tez aşamasında olanlar belirtilen ücretlerin yarısını) ödeyeceklerdir.

5. 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleşen yabancı uyruklu ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencileri, kayıtlı oldukları eğitim öğretim yılında üniversiteye kabul edildiklerine dair kanıtlayıcı belgeleri (üniversitenin kabul mektubu veya kişinin ad ve soyadının belirtildiği mütevelli heyet kararı veya e-posta bildirimi vb.) yerleştirildikleri üniversiteye ibraz edeceklerdir.

6. Bu belgelerde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim ücretinin belirlenmesine ilişkin bilginin yer almış olması üniversiteler tarafından aranacaktır. Söz konusu belgelerde öğrenim ücretinin döviz cinsinden belirlenmiş olması halinde bu öğrenciler yerleştirildikleri üniversiteye ödeme yaptıkları tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Alış Kurunu dikkate alarak Türk Lirası cinsinden hesaplanan öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir. Bu ücretlere TÜİK tarafından yayınlanan Ağustos 2016 dönemi TÜFE artış oranı uygulanmayacaktır.

7. Kapatılan üniversitelere kayıt oldukları eğitim öğretim yılında üniversiteye kabul edildiklerine dair, ücretlendirmeye ilişkin kanıtlayıcı belgeleri (üniversitenin kabul mektubu veya kişinin ad ve soyadının belirtildiği mütevelli heyet kararı veya e-posta bildirimi vb.) ibraz edemeyen yabancı uyruklu ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler EK 1 ve EK 2’de yer alan tablolarda gösterilen öğrenim ücretlerini (tez aşamasında olan lisansüstü öğrenciler belirtilen ücretlerin yarısını) ödeyeceklerdir.

8. Bu açıklamaların 2. 3. ve 4. maddeleri lisansüstü yabancı uyruklu öğrenciler içinde geçerlidir.

9. 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin öğrenim ücretlerinin taksitler halinde ödenmesine ilişkin olarak ilgi sayılı yazımızda yer alan hükümler, bu açıklamalar kapsamında olan öğrenciler içinde geçerlidir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

EK 1 : Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerinin Ödeyecekleri Öğrenim Ücretleri

EK 2 : Lisansüstü Öğrencilerin Ödeyecekleri Öğrenim Ücretleri

 

 667 KHK Uyarınca Kayıt Yaptıran Öğrencilerin 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri

 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından ÖSYM tarafından Üniversitemize lisans ve önlisans programlarına yerleştirilen Türk uyruklu  öğrencilerin 2016-2017 eğitim-öğretim yılı öğrenim ücretleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı  tarafından belirlenmiştir. Öğrenim ücretleri 3 taksit güz dönemi, 3 taksit bahar dönemi olmak üzere 6 eşit taksitte alınacaktır.

 

Öğrenim ücretlerinin yeni belirlenmesi sebebiyle; 2016-2017 Güz  dönemi Ekim-Kasım ve Aralık aylarında ödenmesi gereken  öğrenim ücretlerinin  3 taksit  toplamı  10-20 Aralık  2016 tarihleri arasında ödenecektir.

 Öğrenim ücreti ödemeleri Öğrenci İşleri Otomasyonundan (AKSİS)  alınan referans no ile herhangi bir Halk Bankası şubesinden yapılacaktır.

 Öğrenim ücretini ödemeyen öğrenciler, kayıt yenileme yapmayan (Pasif öğrenci) durumuna düşecek ve  öğrencilik haklarından yararlanamayacaklardır.

 

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup, ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerden 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Vakıf Üniversitesinin sağlamış olduğu erken ödeme indirimlerinden faydalanmak amacıyla gelecek yıllara ait öğrenim ücretlerini peşin ödeyen öğrenciler, öğrenim ücretini ödediklerine dair banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi veya post cihazları tarafından üretilen belgeleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmek üzere Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına getirmeleri gerekmektedir. İlgili durumdaki öğrenciler belirlenen öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

Özel öğrenciler, ÖSYM tarafından yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

Eğitim-öğretimlerini tamamlayarak mezun aşamasına gelmiş, ancak başarısızlık nedeniyle mezun olamayan, derslere devam zorunluluğu bulunmayan öğrenciler,  sadece başarısız olduğu derslere ilişkin sınavlara girerek mezuniyeti hak etmeleri durumunda kayıtlı olunan program öğrenim ücretinin AKTS kredisi başına ödenecek tutarının (program öğrenim ücreti / bir yıllık 60 AKTS) dersin toplam AKTS kredisi ile çarpımı sonucunda hesaplanan miktarın yarısını  her bir ders için ödeyecektir.

Eğitim-öğretimlerini tamamlayarak mezun aşamasına gelip, öğrenim süresinde mezun olamayıp, dönemde en fazla 3 ders alması gereken öğrenciler, kayıtlı olunan program öğrenim ücretinin AKTS kredisi başına ödenecek tutarının (program öğrenim ücreti / bir yıllık 60 AKTS) dersin toplam AKTS kredisi ile çarpımı sonucunda hesaplanan miktarı her bir ders için ödeyecektir. 3 dersten fazla ders alması gerekenler dönem ücretinin tamamını ödeyeceklerdir.

ÖSYM tarafından burslu yerleşen öğrencilerin, ÖSYM’nin yerleştirmede kullandığı bursluluk  oranları geçerli olacaktır. Bunun haricindeki öğrenciler ilgili programın öğrenim ücretini ödeyecektir.

Öğrenci İşleri Otomasyonunda (Aksis) hesaplama yapıldıktan sonra, ödenmesi gereken öğrenim ücretini her öğrenci kendi sayfasında harç bilgileri ekranında görebilecektir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen öğrenim ücretleri tablosu 

667 Karar Sayılı KHK Uyarınca İstanbul İli Özel Öğrencilik Başvuru Sonuçları Açıklandı.  

Özel Öğrenci Başvuru sonucunuzu http://basvuru.istanbul.edu.tr adresindeki “667 KHK Kapsamında Özel Öğrenci” bölümünden öğrenebilirsiniz.
———————————————————————————————————————————-

Kapatılan Fatih Üniversitesinde Yurtdışından Öğrenci Kontenjanları Çerçevesinde Kabul Edilen Öğrencilerin Yerleştirme Sonuçları 
 

23/07/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Karar Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 2 nci maddesi ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumları ile ilgili yürütülecek işlemlere ilişkin usül ve esasların 8 nci maddesi uyarınca kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunda yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları çerçevesinde YÖKSİS’te kaydı bulunan ve koordinatör üniversitede programı bulunmayan öğrencilerin yerleştirme işlemleri  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tamamlanmıştır.

Yerleştirme Sonuçları için TIKLAYINIZ.

667 Karar Sayılı KHK Uyarınca

Yükseköğretim Kurumlarına Yerleştirilen Öğrencilere İlişkin Açıklama

23/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Karar Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 2 nci maddesinin (1) inci fıkrasına istinaden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına ÖSYM tarafından yerleştirme işlemleri sonuçlanmıştır.

  Söz konusu öğrenciler 26-28 Eylül 2016 tarihleri arasında e-kayıt veya ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yaparak kayıtlarını tamamlayacaklardır.
 1. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumu öğrencilerinden ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi tamamlanmadan diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapan veya 2016 ÖSYS sonucuna göre yerleştiği programa kayıt yaptıran öğrenciler, e-kayıt yaptıramayacaktır. Bu öğrenciler halen kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan yatay geçişlerini veya yeni kayıtlarını iptal ettirerek, yerleşmiş oldukları yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırabileceklerdir.
 2. 2016-2017 eğitim öğretim döneminin de başladığı dikkate alınarak bu öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarına özel öğrenci olarak başvuruları 26- 29 Eylül 2016 tarihleri arasında alınarak, intibak süreci de bu aşamada gerçekleştirilecek ve 3 Ekim 2016 Pazartesi günü ilan
 3. Öğrenciler özel öğrenci olabilmek için sadece bir yükseköğretim kurumuna başvuru
 4. Özel öğrencilik statüsü sadece kapatılan üniversitenin bulunduğu ilde olabileceği gibi Türkiye’nin herhangi bir yükseköğretim kurumunda olabilecek ve
  1. Kapatılan vakıf üniversitesinin bazı programları kapatıldığı ilde sadece kapatılan üniversite de bulunuyordu ise, koordinatör üniversite de program açılacak ve öğrenciler bu programa merkezi yerleştirme sonrası, özel öğrenci olarak katılabilecektir.
  2. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, ilgili vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde özel öğrenci olarak yükseköğretim kurumlarında eğitim alabilmek için taleplerini tercihleri ile birlikte kapatılan üniversite ile ilişkilendirilen koordinatör üniversiteye yapacaklardır. (EK-1),
  3. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında aşağıdaki illerde özel öğrenci olarak eğitim alabilme taleplerinin
   • Ankara ilindeki programlar için Yıldırım Beyazıt Üniversitesine,
   • İstanbul ilindeki programlar için İstanbul Üniversitesine,
   • İzmir ilindeki programlar için İzmir Katip Çelebi Üniversitesine, yapacaklardır.
  4. Diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarındaki özel öğrencilik taleplerini ilgili yükseköğretim kurumunun kendisine yapılacaktır.
  Kapatılan üniversitenin öğrencilerinin o ilde mutlaka özel öğrenci statüsü bulabileceği birden fazla yükseköğretim kurumu bulunması koşuluyla özel öğrencilikte kontenjan sınırı     bulunacak    ancak     o    ilde    tek    üniversite    varsa,     bu    duruma    kontenjan uygulanmayacak ve gerektiğinde ek sınıf açılabilecektir.
 1. Yerleştirme sürecinde veya özel öğrencilik durumunda derslerin transferi ve intibakında programın müfredatı esaslı değil program yeterlilikleri esaslı bir intibak uygulanacak ve öğrencinin daha önce almış ve başarılı olmuş olduğu tüm dersler kredileri ile birlikte sayılarak intibakının yapılacak ve mezuniyet için gerekli olan asgari AKTS kredisi (ön lisans: 120 AKTS, lisans: 240 AKTS, Diş Hekimliği: 300 AKTS, Tıp: 360 AKTS) dikkate alınarak, alması gereken dersler belirlenecektir.
 2. Öğrencinin yerleştirildiği yükseköğretim kurumu dışında başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak eğitime devam etmesi durumunda programa intibakı özel öğrenci olarak eğitim alacağı yükseköğretim kurumu tarafından yapılacak, öğrencinin daha önce almış ve başarılı olmuş olduğu tüm dersler kredileri ile birlikte sayılarak intibakı yapılacak ve mezuniyet için gerekli olan asgari AKTS kredisi (ön lisans: 120 AKTS, lisans: 240 AKTS, Diş Hekimliği: 300 AKTS, Tıp: 360 AKTS) dikkate alınarak, alması gereken dersler belirlenecek, öğrencinin özel öğrenci olarak eğitim aldığı yükseköğretim kurumunda eğitimini başarı ile tamamlayarak mezuniyeti hak etmesi durumunda yerleştiği yükseköğretim kurumu tarafından herhangi bir intibak işlemi yapılmadan diploması düzenlenecektir.
 3. Kapatılan yükseköğretim kurumu öğrencilerinden 667 sayılı KHK kapsamında ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen, mevcut mevzuata göre yatay geçiş yapan öğrenciler 667 sayılı KHK Uygulama Esasları kapsamındaki özel öğrenci statüsünden faydalanamayacaktır.
 4. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olan ve tüm derslerini alarak mezun aşamasına gelmiş ancak başarısızlık nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin tekrar derse devam zorunlulukları bulunmadığı da dikkate alınarak bu öğrenciler başarısız olduğu derslere ilişkin sınavlara koordinatör üniversitesinde girerek, mezuniyeti hak etmesi durumunda koordinatör üniversitesi tarafından diploma düzenlenecektir. Mezun duruma gelmiş staj, ek sınav, not yükseltme bu durumdaki öğrenciler diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmiş olsa hatta kayıtlarını yaptırmış olsalar dahi bu işlem iptal edilerek tekrar koordinatör üniversitelerine iade edilecektir.
 5. Tekemmül eden diploma ve diploma yerine geçen belgelerin düzenlenmesinin koordinatör yükseköğretim kurumu tarafından gerçekleştirilecektir. Bu süreçte
  Diploma  veya  diploma  yerine  geçen  belgelerin  imzalı  olarak  hazır  olması halinde öğrencilere bu diplomaların verilecek,
  Diploma veya diploma yerine geçen belgelerin hazır olmaması durumunda diplomanın, öğrencinin yerleştirildiği yükseköğretim kurumu (koordinatör üniversite) tarafından düzenlenecektir.
 1. 667 sayılı KHK uyarınca yükseköğretim kurumlarına 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz dönemi için kayıt yaptıracak öğrencilerden öğrencilerin eğitim öğretim sürecine bir an önce başlayabilmeleri, daha fazla zaman kaybetmemeleri, koordinatör üniversitelerdeki bilgi ve belgelerin yükseköğretim kurumlarına aktarılması ile gerekli evrakların ve belgelerin bu işlemler sırasında sağlanabilmesine de imkan vermek üzere, kayıt esnasında öğrenim ücreti alınmayacak, öğrenim ücretleri güz dönemi final sınavına kadar alınabilecektir.
  KHK kapsamındaki merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrencilerde özel öğrencilikte dönemde ders almasına ilişkin üniversitenin kendi öğrencileri ile ilgili kurallara göre işlem yapılacak, mevcut yönetmelikteki özel öğrenciler gibi bu öğrenciler için kısıtlama getiren ders alma limiti konulamayacaktır.
 1. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında çift anadal, yan dal yapan öğrencilerin bu eğitimlerine devam edip etmeyeceklerine yerleştirildikleri yükseköğretim kurumunda devam edecekleri için yerleştikleri yükseköğretim kurumu, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam edecekler için özel öğrenci olarak eğitim alınacak yükseköğretim kurumu mevcut mevzuatına göre değerlendirme yaparak öğrencilere Söz konusu KHK nın çıktığı tarihte mezun olup sadece çift anadal eğitimine devam eden öğrenciler için koordinatör üniversiteleri tarafından bu eğitim verilecektir. Ancak, koordinatör üniversiteler çift anadal eğitimine ilişkin dersleri ve esasları kendileri belirleyebilecektir.
 2. Öğrencinin yerleştirildiği üniversitede KHK kapsamında bursluluk ve ücret durumunu devam edecek, özel öğrenci olarak devam ettiği kuruma bir ödeme yapmayacak ve bu üniversitelere ödemeler, YÖK’ün belirleyeceği usul ve esaslar kapsamında iki yükseköğretim kurumu arasında gerçekleştirilecektir.
 3. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilmesi nedeniyle 2017 yılında ÖSYS’ye başvurmaları durumunda ortaöğretim başarı puanlarına uygulanan katsayı bu yerleştirme işlemi nedeniyle ortaöğretim başarı puanı yarıya indirmeyecektir.
 4. Öğrencinin ikinci öğretim programına yerleşmiş olması durumunda da mevcut bursluluk durumum devam edecektir.
 5. Kapatılan üniversitede eğitim dili İngilizce olan programda okuyan öğrencinin yerleştirme sonrasında yine İngilizce eğitim-öğretim yapan programa geçmesi durumunda, yerleştirildiği üniversitede tekrar hazırlık sınıfında okumayacak ve önceki üniversitesinde okuduğu hazırlık okulunun geçerli sayılacaktır.
 6. Öğretim dili Türkçe programlarda kayıtlı olan ve öğretim dili en az %30 veya tamamen yabancı dil olan programlara yerleşen öğrencilerin yerleştikleri yükseköğretim kurumu tarafından aranan yabancı dil düzeyini sağlamaları gerekmekte olup, bu öğrenciler tarafından yükseköğretim kurumlarınca istenen belgelerin ibraz edilememesi durumunda kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna devam edeceklere yükseköğretim kurumlarınca, özel öğrenci olarak devam edecek öğrencilere ise özel öğrenci olarak eğitim alacağı yükseköğretim kurumu tarafından yabancı dil düzeyini belirlemek üzere sınav yapılacaktır.
 7. Kapatılan üniversitede Türkçe dilinde eğitim yapan programda okuyan öğrencinin yerleştirme sonrasında yabancı dilde eğitim yapan programa geçmesi durumunda, dil yetkinliğini yerleştirildiği üniversitenin koşullarına göre başarı ile tamamladıktan sonra eğitimine intibak ettirilecek ve dil farkı nedeni ile önceki yıllardaki almış olduğu dersler tekrar aldırılmayacaktır.
 8. 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenci iken yerleştirmesi yapılan veya özel öğrenci olarak devam edeceği yükseköğretim kurumunda yerleştirme ve kayıt sürecine bağlı gecikmeler nedeniyle öğrencilerin devamsızlık durumlarının kayıt süreçleri tamamlanıp eğitime başladıkları tarih itibariyle değerlendirilecek ve yerleşme süreci tamamlanıncaya kadar olan sürede bu öğrenciler için devam şartı aranmayacaktır.
 9. Kararnameye göre yerleşen öğrenciler ücretlerini ilk 3 taksitini güz döneminde diğer taksitleri bahar döneminde olmak üzere 6 eşit taksitte ödeyeceklerdir.
 10. Bir sonraki eğitim öğretim dönemi için öğrenim ücretlerini peşin olarak ödeyenler bu belgelerini ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri durumunda ayrıca ilgili akademik yıl için öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.
 11. Kararnameye göre yerleşen öğrencilerden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunun öğrencinin yerleştiği yıla ait ÖSYS kılavuzunda özel koşul ve açıklamalar kısmında herhangi bir hüküm yoksa ilgili programa ait 2015-2016 eğitim öğretim yılı için ödemiş oldukları öğrenim ücretine TÜFE oranının uygulanması ile bulunacak tutarı yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına ödeyeceklerdir. Yükseköğretim kurumları bu uygulamanın dışında öğrenciler için ayrı ücret miktarları belirlemeyeceklerdir.
 12. Yerleştirme sonrasında veya özel öğrencilik sürecinde başarısızlıktan değil, ancak intibaktan kaynaklanan 1 yıllık süre uzatımı olması durumunda bu süre içinde bursluluk ve eğitim-öğretim ücreti ödenmeyecektir. İntibaktan dolayı uzayan süre nedeniyle kullanılan 1 yıllık süre sonunda öğrencinin mezun olamaması durumunda bu süreden sonraki dönemler için eğitim-öğretim ücretinin kapatılan vakıf üniversitesinin yıllık eğitim-öğretim miktarının, TÜFE artışları sonrası miktarı olarak belirlenecektir.
 13. Anılan KHK kapsamındaki öğrencilerden yükseköğretim kurumlarına yerleştirilenlerin mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken öğrenim ücretlerini yerleştikleri üniversiteye ödemeye devam edecekleri hüküm altına alındığından, bu öğrencilerden şehit ve gazi yakını olanlar ile engelli olanların kapatılan yükseköğretim kurumu tarafından bu öğrencilere muafiyet uygulandığına dair belgeleri ibraz etmeleri halinde yerleştirildikleri yükseköğretim kurumu tarafından da muafiyetleri devam edecektir.
 14. ÖSYS ile belirli oranlarda burs kazanarak yerleşen öğrencilerin yerleştirildikleri yıla ait tercih kılavuzunda özel koşul ve açıklamalarda yer alan hususlardan sadece öğrenim ücretine ilişkin hususlar uygulanacak olup, burs, yurt, yemek gibi ilave destekler öğrencilere verilmeyecektir.
 15. Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin, mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam edecekleri her ne kadar 667 sayılı KHK’a göre hüküm altına alınmış olsa da bu öğrencilerin ilgili hüküm gereği Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda belirtilen süreler sonunda mezun olamamaları halinde programa ait öğrenim ücretinin tamamı tahsil edilecektir.
 16. Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilere yerleştirildikleri yıla ait ÖSYS kılavuzunda özel koşul ve açıklamalar kapsamında normal öğrenim süreleri boyunca sabit ödeme garantisi verilen öğrencilerden bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla öğrenim ücreti aynı şekilde tahsil edilecektir.
 17. Türkçe eğitim-öğretim yapan programdan, öğrencinin kendi isteği ile yabancı dilde eğitim yapan programa geçiş yapması halinde hazırlık sınıfı için, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunda ilgili programa ait öğrenim ücretinin tamamını ödeyecektir.

Ek-1

 Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumları / Koordinatör Üniversite

 • Bursa Orhangazi Üniversitesi (Bursa) / Bursa Teknik Üniversitesi
 • Canik Başarı Üniversitesi (Samsun) / Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Fatih Üniversitesi (İstanbul) / İstanbul Üniversitesi
 • Gediz Üniversitesi (İzmir) / İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
 • İpek Üniversitesi (Ankara) / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • İzmir Üniversitesi (İzmir) / Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Melikşah Üniversitesi (Kayseri) / Erciyes Üniversitesi
 • Mevlana Üniversitesi (Konya) / Selçuk Üniversitesi
 • Murat Hüdavendigar Üniversitesi (İstanbul) / İstanbul Üniversitesi
 • Selahattin Eyyubi Üniversitesi (Diyarbakır) / Dicle Üniversitesi
 • Şifa Üniversitesi (İzmir) / Ege Üniversitesi
 • Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul) / İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Turgut Özal Üniversitesi (Ankara) / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Zirve Üniversitesi (Gaziantep) / Gaziantep Üniversitesi
 • Kanuni Üniversitesi (Adana) / Eğitim öğretime başlamadı

667 Sayılı KHK İle Kapatılan Fatih Üniversitesinin Önlisans ve Lisans Programlarındaki Öğrencilerin İşlemleri İle İlgili Usul ve Esasların Uygulanması Sürecinde

İstanbul Üniversitesi’ne Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları 

(Son Güncelleme 06.10.2016)

  • SORU: Fatih Üniversitesi öğrencilerinden Tüm Derslerini alarak mezun aşamasına gelmiş ancak başarısızlık nedeniyle mezun olamayan öğrenciler için yapılacak işlemler nelerdir.?
  • CEVAP: Bu derse devam zorunlulukları bulunmadığı da dikkate alınarak bu öğrenciler istedikleri taktirde başarısız olduğu derslere ilişkin üst dilekçe ve transkpt ile Üniversitemizin ilgili Birimine başvurması halinde söz konusu derslerinden sınavlara girerek, mezuniyeti hak etmesi durumunda Üniversitemizce diploma düzenlenecektir.
  • 667 Sayılı KHK kapsamında kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı ve mezuniyet aşamasında olan ancak başarısız dersleri nedeniyle mezun olamayan, derse devam zorunluluğu olmayan ve koordinatör üniversitelere aktarılan, ÖSYM yerleştirilmesinde tercih yaparak yerleşen öğrencilerden isteyenlerin ÖSYM tarafından yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptırabilmelerine ancak bu öğrencilerin özel öğrencilik hakkından yararlanacaktır ve ayrıca derse devam zorunlulukları bulunmaktadır.

 

  • SORU: Kapatılan Fatih Üniversitesinde Yurtdışından Öğrenci Kontenjanları Çerçevesinde Kabul Edilen Öğrenciler için yapılacak işlemler nelerdir.?
  • CEVAP: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Yapılan Yerleştirme sonucunda Yerleştirildikleri üniversiteye başvurmaları gerekmektedir.
  • Tercih sonucunda üniversitemize yerleştirilen veya üniversitemizde eğitimlerine devam edecek söz konusu öğrenciler dilekçe ve transktipleriyle Üniversitemizin ilgili birimine başvurarak eğitimlerine başlayabileceklerdir.

 

SORU: 667 Karar Sayılı KHK Uyarınca Yükseköğretim Kurumlarına Yerleştirilen Öğrencilerin İstanbul İli Özel Öğrenci olarak yerleştirme sonucunda yapacakları işlemler nelerdir.
  • CEVAP: Yapılan Yerleştirme sonucunda Özel Öğrenci olarak Yerleştirildikleri üniversiteye başvurmaları gerekmektedir.
  • Tercih sonucunda üniversitemize özel öğrenci olarak yerleştirilen öğrenciler dilekçe ve transktipleriyle Üniversitemizin ilgili birimine başvurarak eğitimlerine başlayabileceklerdir.

 

SORU: 667 Karar Sayılı KHK Uyarınca Kapatılan Fatih Üniversitesi lisansüstü öğrencilerinden Giriş Şekli özel öğrenci olarak görülen öğrencilerle ilgili yapılması gereken işlemler nelerdir.?
  • CEVAP: Söz konusu öğrencilerin giriş yılındaki çerçeve yönetmeliğinde yer alan asgari koşullarını sağlamaları ve bu belgeleri ibraz etmeleri durumunda kayıtları yapılcaktır.

 

(Son Güncelleme 02.09.2016)

SORU: Derslerini tamamlamış, ancak staj vb. sebeple diplomalarını henüz almamış öğrenciler de tercih yapacak mıdır?

  • CEVAP: Hayır. Bu öğrenciler diplomalarını koordinatör üniversiteden alacaklardır.

 

SORU: Mezuniyet için gerekli bütün kredilerini ve derslerini tamamlamış ancak, staj işlemleri yarım kalmış öğrenciler ne yapmalıdır.?
  • CEVAP: Mezuniyet işleminin tamamlanması için sadece stajı eksik kalan öğrencilerin staj işlemleri Üniversitemizce yapılacaktır.

 

SORU: Yaz okulunda öğrenci iken üniversitenin kapatılması durumunda, yaz okulu hakkı nasıl sağlanacak?
  • CEVAP: Fatih Üniversitesi programlarına yaz okuluna kayıtlı öğrencilerin kayıt oldukları her bir ders için Üniversitemizce bütünleme sınavı imkanı sunulacaktır.

 

SORU: Çift Anadal öğrencilerinin durumu ne olacaktır?
  • CEVAP: Esas programına yerleştirilme sonrasında, yerleştirildiği üniversitede ilgili ÇAP programının bulunması durumunda ilgili üniversitenin yönetmelikleri dahilinde çift diploma programına intibak ettirilebilecektir.
  • Anadalından mezun olup, ancak ÇAP programında eğitimi devam edenler üniversitemizde eğitimlerini tamamladıktan sonra mezuniyet işlemleri yapılabilabilecektir.

 

SORU: Yabancı uyruklu öğrencilerin yerleştirme işlemi nasıl olacaktır?
  • CEVAP: Yabancı uyruklu öğrenciler ÖSYS sonuçları ile merkezi olarak yerleştirilmediğinden, bu      öğrencilerin yerleştirilme süreci YÖK’ün belirlemiş olduğu Usul ve Esaslar kapsamında Üniversitemize başvurmaları gerekmektedir.

 

SORU: Fatih Üniversitesine yaz okulu/yüksek lisans/lisan eğitimi için yatırılan ücretlerin geri ödemesi hususunda ne yapılmalıdır?
  • CEVAP: Kapatılan Fatih Üniversitesine ait mali iş ve işlemler ile ilgili olarak Maliye Bakanlığının yetkili olduğu, Fatih Üniversitesinden İstanbul Üniversitesine aktarılan öğrencilerden kayıtlarını sildirmek isteyen öğrencilerin; Fatih Üniversitene giderek kayıt silinmesi işlemlerini tamamlamaları, aldıkları belge ve Fatih Üniversitesine ait hesaplara peşin ödenen eğitim ücretine ilişkin kanıtlayıcı belgelerle beraber, 17.08.2016 tarih ve 29804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 670 sayılı KHK’nın 5. maddesi gereğince KHK’nın yayımlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde Fatih Üniversitesince verilmemiş olan hizmete ait eğitim ücreti iadesi talebinde bulunmak üzere Maliye Bakanlığına (İstanbul Defterdarlığı) başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

  • SORU: Yabancı uyruklu öğrenci olarak %50 burslu okuyordum. Sizin öğrenciniz olarak da %50 bursla okumaya devam edecek miyim? Yoksa tam ücret mi ödeyeceğim?
  • CEVAP: Yabancı uyruklu öğrencilerin bursluluk durumları ile ilgili açıklama ilerleyen günlerde bu alanda duyurulacaktır.

 

SORU: Yabancı öğrenci olarak kayıtlıydım. Şimdi sizin öğrenciniz oldum. Ne zaman gelmemiz, kayıt yenilememiz gerekir?
  • CEVAP: Bununla ilgili planlama devam etmekte olup çalışma tamamlandığında bu alanda duyuru yapılacaktır.

 

  • SORU: %100 bursla okuyordum. Hiç ücret ödemiyordum. Yerleştirildiğim üniversiteye de ödememe durumum olacak mı?
  • CEVAP: ÖSYM bursu ile kayıtlı olan öğrencinin yerleştirildiği üniversitede KHK kapsamında bursluluk ve ücret durumu devam edecektir.
  • ÖSYM bursu hariç diğer verilen burslarla ile ilgili açıklama ilerleyen günlerde bu alanda duyurulacaktır.

 

  • SORU: Stajımı bitirdim. Defterimi kime onaylatacağım? İki stajım vardı. Birini tamamladım. İkinci stajım için hangi işlemi yapmam gerekir?
  • CEVAP: 1- Derslerini ve stajını tamamlamış ancak staj defterini teslim edememiş /etmiş değerlendirilmemiş öğrencilerin,
  • 2- Derslerini tamamlamış, staja halen devam eden veya henüz başlamamış olan öğrencilerin Staj işlemleri İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülecektir.
  • 1 ve 2 durumdaki öğrenciler stajlarını tamamladıklarında staj defterlerini veya staja başlamamış iseler staj yapma taleplerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile bildirmelidir.
  • Söz konusu staj defteri ve staj yapma talebi İstanbul Üniversitesinde karşılık gelen birime gönderilip stajlarının tamamlanması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması sağlanacaktır. Devamında mezuniyet işlemlerine başlanabilecektir.

 

  • SORU: Derslerimi tamamladım. Mezuniyet aşamasındayım. Yapmış olduğum Bitirme ödevimi kime onaylatacağım? Hangi işlemi yapmam gerekir?
  • CEVAP: 1- Derslerini tamamlamış, mezuniyet aşamasında olan ancak Bitirme Ödevini teslim edememiş /etmiş değerlendirilmemiş öğrencilerin,
  • 2- Derslerini tamamlamış, henüz Bitirme Ödevini yapmaya başlamamış olan öğrencilerin işlemleri İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülecektir.
  • 1 ve 2 durumdaki öğrenciler Bitirme Ödevleri hakkındaki taleplerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile bildirmelidir.
  • Söz konusu Bitirme Ödevi hakkındaki talebin İstanbul Üniversitesinde karşılık gelen ilgili birime gönderilip tamamlanması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması sağlanacaktır. Devamında mezuniyet işlemlerine başlanabilecektir.

 

  • SORU: Kapatılan Üniversitenin %50 bursu ile okurken iç yatay geçiş ile bölüm değişikliği yaptım. Ücretim gene %50 bursluydu ancak YÖKSİS’te tam ücretli görünüyorum. Düzeltmenin yapılmasını istiyorum.
  • CEVAP: ÖSYM bursu ile kayıtlı olan öğrencinin yerleştirildiği üniversitede KHK kapsamında bursluluk ve ücret durumu devam edecek olup ÖSYM bursu hariç diğer verilen burslarla ile ilgili açıklama ilerleyen günlerde bu alanda duyurulacaktır.

 

  • SORU: Kapatılan Fatih Üniversitesinin Yurduna para ödedim. İadesini istiyorum. Nerden alabilirim?
  • CEVAP: Para iade işlemleri için Maliye Bakanlığı (İstanbul Defterdarlığı) na başvurulması gerekir.

 

  • SORU: Yaz okulu eğitimi almadığım için Bütünleme sınavına girmek istemiyorum. Paramın iadesini istiyorum. Ne yapmam gerekir?
  • CEVAP: Para iade işlemleri için Maliye Bakanlığı (İstanbul Deftertarlığı) na başvurulması gerekir.

 

  • SORU: Yaz okulu eğitimi almadığım için Bütünleme sınavına girip geçemeyebilirim. Bu durumda para iadesi talebinde bulunabilir miyim?
   CEVAP: Bütünleme sınavına girilmesi durumunda para iadesi talebinde bulunulamaz.

 

 • SORU: Anadalımdan mezun oldum. Çift anadal öğrencisiyim. Eğitimime nerede devam edeceğim?
 • CEVAP: Anadal programından mezun olmuş çift anadal programı öğrencileri eğitimlerine çift anadal programına karşılık gelen Üniversitemizin ilgili programında devam edecektir.

667 Sayılı KHK İle Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans ve Lisans Programlarındaki Öğrencilerin İşlemleri İle İlgili Usul ve Esasların Uygulanması Sürecinde

Yüksek Öğretim Kurulu’na Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

(Ek-9 Eylül 2016 Tarihinde Güncellenmiştir)

 • SORU: Mezun aşamasında olan ancak ek sınav, not yükseltme sınavı gibi işlemleri nedeniyle henüz mezun olamamış öğrencilerin işlemleri nasıl yürütülecektir?
 • CEVAP: Bu öğrencilerin staj, ek sınav vb. işlemleri koordinatör üniversite tarafından yürütülecek ve diplomalarını koordinatör üniversiteden alacaklardır.
 • SORU: Bu öğrenciler tercih yapmışsa ne olacaktır?
 • CEVAP: Tercih yapmış ve yerleştirilmiş olsa dahi bu öğrencilerin işlemleri koordinatör üniversite tarafından yapılacaktır.
 • SORU: Yerleştirme sürecinde veya özel öğrencilik durumunda derslerin transferi ve intibakında nasıl bir yöntem izlenecektir?
 • CEVAP: Derslerin transferinde, programın müfredatı esaslı değil program yeterlilikleri esaslı bir intibak uygulanacaktır. Öğrencinin daha önce almış ve başarılı olmuş olduğu tüm dersler kredileri ile birlikte sayılarak intibakı yapılacak ve yalnızca mezuniyet için gerekli olan AKTS kredisi (Ön Lisans: 120 AKTS, Lisans: 240 AKTS, Diş Hekimliği: 300 AKTS, Tıp: 360 AKTS) dikkate alınarak dersleri belirlenecektir.
 • SORU: Özel öğrenci olarak öğrencilerin intibakı ve eğitim öğretim süreçleri nasıl yürütülecektir?
 • CEVAP: Öğrencinin özel öğrenci olarak eğitim aldığı yükseköğretim kurumuna intibakı yukarıda belirtildiği şekilde yapılacak ve eğitimini başarı ile tamamlayarak mezuniyeti hak etmesi durumunda yerleştiği yükseköğretim kurumu tarafından herhangi bir intibak işlemi yapılmadan diploması düzenlenecektir.
 • SORU: 2016-2017 eğitim öğretim yılında yerleştirildiği veya özel öğrenci olarak devam edeceği yükseköğretim kurumunda yerleştirme ve kayıt sürecine bağlı gecikmeler nedeniyle öğrencilerin devamsızlık durumları nasıl değerlendirilecektir?
 • CEVAP: Öğrencilerin devam durumları kayıt süreçleri tamamlanıp eğitime başladıkları tarih itibariyle değerlendirilecektir. Yerleşme ve kayıt süreci tamamlanıncaya kadar olan sürede öğrencilerde devam şartı aranmayacaktır.
 • SORU: Gelecek yıllara yönelik ödenmiş kayıt ücretleri varsa ne olacak?
 • CEVAP: Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığından görüş alındıktan sonra açıklanacaktır.Yatay geçişle başka bir yükseköğretim kurumuna geçen veya ÖSYM tarafından yerleştirildiği yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmeyecek ve eğitim ücretini peşin ödeyen öğrencilerden (yaz öğretimine kayıt olmuş ancak usul ve esasların 12. madde kapsamında koordinatör üniversitenin yaptığı düzenlemeden veya bütünlemeden yararlanmak istemeyen öğrenciler de dahil olmak üzere)ödemiş oldukları ücretlerin geri iadesini talep edenlerin kanıtlayıcı belgelerle beraber, 17.08.2016 tarih ve 29804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 670 sayılı KHK’nın 5. maddesi gereğince KHK’nın yayımlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde Maliye Bakanlığına (İl Defterdarlıklarına) başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • SORU: “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in kurumlar arası yatay geçişe ilişkin hükümleri ile EK Madde 1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim ücreti ne olacaktır?
 • CEVAP: Yatay geçiş yapan öğrenciler intibak işlemlerinde ve öğrenim ücreti ödemesinde yatay geçiş yaptıkları yükseköğretim kurumunun esaslarına tabi olacaktır. KHK kapsamındaki bursluluk durumu yatay geçiş için geçerli olmayacaktır.
 • SORU: Öğrenim ücretleri taksitler halinde ödenebilecek midir?
 • CEVAP: Evet. Bu konuda YÖK tarafından daha ayrıntılı bilgi verilecektir.
 • SORU: ÖSYS sonucunda burslu öğrenci olarak yerleştirilmemiş ancak ÖSYS Kılavuzunda yayımlanan ilgili üniversiteye ait koşullarda yer alan şartları sağladığı için öğrenim ücreti muafiyeti tanınanlar ödemelerini nasıl yapacaktır?
 • CEVAP: “ÖSYS Kılavuzunda” ilgili üniversiteye ait koşullarda yer alan şartlar kapsamındaki öğrenim ücretine ilişkin muafiyetler uygulanacaktır.
 • SORU: Şehit ve gazi yakını olanlar ile engelli olanlara kapatılan üniversitelerde öğrenim ücreti açısından kolaylık sağlanmış ise bu gibi durumdakilerin statüleri ne olacaktır?
 • CEVAP: Muafiyet durumlarının belgelendirilmesi halinde önceki statüleri korunacaktır.
 • SORU: Türkçe eğitim-öğretim yapan programdan, kendi isteği ile İngilizce eğitim-öğretim yapan programa geçen ve hazırlık sınıfı okuması gereken öğrenci ne kadar öğrenim ücreti ödeyecektir?
 • CEVAP: Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumundaki programın yıllık öğrenim ücretinin tamamı ödenecektir.
 • SORU: Kılavuzda belirli şartlarla verilen ek ödemeler, yurt, yemek vb. imkanlar devam edecek midir?
 • CEVAP: Hayır. Bu tür koşullar KHK kapsamında yer almamaktadır.
 • SORU: Kılavuzda belirtilmeyen ancak kapatılan üniversitenin Mütevelli Heyeti, Senato, Yönetim Kurulu vb. tarafından verilen öğrenim ücreti muafiyeti veya diğer vaat edilen imkanlar devam edebilecek midir?
 • CEVAP: Hayır.
 • SORU: Burslar ne kadar süreyle geçerli olacaktır.
 • CEVAP: Programın süresi kadar geçerli olacaktır. Başarısızlık değil, ancak intibaktan dolayı süre uzatımlarında en fazla bir yıla kadar öğrenim ücreti ödenmez.
 • SORU: Yerleştirme süreci ne zaman tamamlanacaktır?
 • CEVAP: Yerleştirme süreci ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir ve ÖSYM sürecin en kısa süre içinde tamamlanması için yoğun çaba harcamaktadır. Bu tipik LYS yerleştirmesi değildir. 10 yıl geriye kadar gidilmesini gerektirecek öğrencilerimiz olduğundan ve her öğrenci kendi yılındaki kılavuz esaslı yerleştirileceğinden süreç oldukça kompleks ve karmaşıktır. Bu nedenle de yerleştirme süreci zaman almaktadır. Bu gecikmenin öğrencilerimizi mağdur etmemesi için gerekli tedbirler alınmaktadır.

 

667 Sayılı KHK İle Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans ve Lisans Programlarına Tercih Sürecinde

Yüksek Öğretim Kurulu’na Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

(29 Ağustos 2016 Tarihinde Güncellenmiştir)

 • SORU: Yerleştirme kılavuzunda verilen kontenjan sayıları az görülmektedir. Toplam kontenjan mı, yoksa her yıl için ayrı verilen kontenjanları mı göstermektedir?
 • CEVAP: Kontenjan sayıları toplam kontenjanlar değil, yıllık kontenjanlardır. Her yılın öğrencileri kendi içinde rekabet edeceklerdir.
 • SORU: Puanım, Türkiye’deki aynı isimdeki tüm programların taban puanından daha düşük bu durumda ne olacak?
 • CEVAP: Bu durumda da mutlaka bir programa yerleştirme olacaktır.
 • SORU:Tablolardaki en düşük puan sütunundaki “—“ ve “000000” ne anlama gelmektedir?
 • CEVAP: “—“ Program ilgili yılda öğrenci almamıştır.
 • “00000” Programın taban puanı oluşmamıştır. İlgili puan türünde 180 ve üzeri alan adaylar tercih edebilecektir.
 • SORU: Bursluluk durumum veya ödeyeceğim ücret miktarı nasıl olacak?
 • CEVAP: Tercih esaslı merkezi yerleştirme ile yapılan yerleştirmelerde üniversitenizdeki mevcut bursluluk durumunuz ve ödemekte olduğunuz ücret aynen korunacaktır. Bu konuda 667 Sayılı KHK’nın 2. Maddesinin 4. fıkrası açık ve nettir. http://www.resmigazete. gov.tr/eskiler/2016/07/20160723 -8.htm Bundan farklı bir görüş bildirilmesi (özellikle Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının) bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
 • SORU: ÖSYS yerleştirme puanımla yerleştirildiğim programdan sonraki yıllarda farklı bir programa yatay geçiş yaptım. Bu durumda nasıl tercih yapacağım?
 • CEVAP: ÖSYS yerleştirilmenizin yapıldığı yıl ve puanınız, program olarak ise mevcut öğrencisi olduğunuz program ismini dikkate alarak tercihte bulunmanız gerekmektedir.
 • SORU: Halen öğrencisi olduğum program Türkçe eğitim dilinde, tercih işlemlerim sonrasında mutlaka Türkçe programa yerleştirilebilecek miyim? Yoksa puanımdan dolayı sistem beni yabancı dille eğitim yapılan aynı programa yerleştirebilir mi?
 • CEVAP: Türkçe eğitim veren bir programda okuyorsanız yine Türkçe eğitim yapan bir programa yerleştirileceksiniz. Yabancı dille eğitim yapan ilgili programı seçmediğiniz sürece yabancı dille eğitim yapılan programa yerleştirilmeyeceksiniz.
 • SORU: Türkçe eğitim dilindeki programların puanı, benim ÖSYS yerleştirme puanımdan daha yüksek. Bu durumda ne olacak?
 • CEVAP: Puanınız ilgili yıldaki programların taban puanlarından düşük olması durumunda ilgili yıldaki en düşük taban puanlı Türkçe programa yerleştirilecektir.
 • SORU: Ben biliyorum ki benimle durumda birçok öğrenci var. Bu durumda nasıl olacak?
 • CEVAP: En düşük taban puanın olduğu programda çok fazla yığılma olursa, öğrencinin puanı esaslı olarak sistem bir üst puanlı programlara doğru yerleştirme yapacaktır. Ama her durumda tüm öğrenciler mutlaka yerleştirilecektir.
 • SORU: İkinci öğretimi tercih ettiğimde, mevcut bursluluk durumum devam edebilecek mi?
 • CEVAP: Evet.
 • SORU: Tercih sürecinde yatay geçiş başvuruları da yapabilir miyim?
 • CEVAP: Evet.
 • SORU: Yerleştirme sonuçları açıklanmadan, yatay geçiş başvurum olumlu sonuçlanırsa bir sorun olur mu?
 • CEVAP: Hayır. Yatay geçiş kapsamında öğrencilik işlemlerinizi başlatabilirsiniz.
 • SORU: Sistemde kişisel bilgilerimde eksiklik/yanlışlık veya tercih seçeneklerimde hata/sorun oluşuyor. Ne yapmalıyım?
 • CEVAP: Konuyla ilgili belgelerinizle birlikte koordinatör üniversitenize başvurunuz.
 • SORU: Halen İngilizce Programdayım. Bunun için kapatılan üniversitede İngilizce dil yeterliliğim uygun bulunmuştu veya hazırlık eğitiminde başarılı olmuştum. Yerleştirileceğim yükseköğretim kurumda tekrar dil sınavına tabii tutulacak mıyım?
 • CEVAP: Hayır.
 • SORU: Tıp fakültelerindeki intörn öğrenciler tercih yapacak mı?
 • CEVAP: 9 Eylül 2016 tarihine kadar mezun olamayacak intörn öğrenciler de tercih yapacaktır. Tercih işlemi sonrasında halen intörn olarak eğitimine devam ettiği koordinatör üniversite dışında başka bir üniversiteye yerleştirilmiş ise, eğitimine devam ettiği koordinatör üniversitede özel öğrenci olarak eğitim almaya devam edebileceklerdir.
 • SORU: Derslerini tamamlamış, ancak staj vb. sebeple diplomalarını henüz almamış öğrenciler de tercih yapacak mı?
 • CEVAP: Hayır. Bu öğrenciler diplomalarını koordinatör üniversiteden alacaklardır.
 • SORU: Tüm öğrencilere özel öğrenci statüsü verilecek mi?
 • CEVAP: Tercih esaslı merkezi yerleştirme sonucunda yerleştirilen tüm öğrenciler istedikleri takdirde özel öğrenci olabilme statüsü kazanabileceklerdir.
 • SORU: Yatay geçiş yapan öğrenciler de özel öğrenci statüsünden faydalanabilir mi?
 • CEVAP: Hayır.
 • SORU: Özel öğrencilik statüsü sadece kapatılan üniversitenin bulunduğu ilde mi, yoksa Türkiye’nin herhangi bir üniversitesinde de olabilir mi?
 • CEVAP: Türkiye’nin herhangi bir yükseköğretim kurumunda olabilir.
 • SORU: Öğrencisi olunan program o ilde sadece kapatılan üniversitede mevcut idi, bu durumda ne olacak?
 • CEVAP: Kapatılan üniversitenin bazı programları kapatıldığı ilde sadece kapatılan üniversite de bulunuyordu ise, koordinatör üniversite de program açılacak ve öğrenciler bu programa merkezi yerleştirme sonrası, özel öğrenci olarak katılabileceklerdir.
 • SORU: Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde özel öğrenci olarak nasıl eğitim alınabilecektir?
 • CEVAP: Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, ilgili vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde özel öğrenci olarak yükseköğretim kurumlarında eğitim alabilmek için taleplerini tercihleri ile birlikte kapatılan üniversite ile ilişkilendirilen koordinatör üniversiteye yapacaklardır. Bu kapsamda ilgili koordinatör üniversiteye başvurmanız yeterli olacaktır. Koordinatör üniversite sizin özel öğrencilik sürecinde yerleştirme işinizi de koordine edecektir.
 • SORU: Öğrenciler kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu il dışında özel öğrenci olarak nasıl eğitim alabileceklerdir?
 • CEVAP: Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında aşağıdaki illerde özel öğrenci olarak eğitim alabilme taleplerinin aşağıdaki üniversitelere yapacaklardır.
 • Ankara ilindeki programlar için Yıldırım Beyazıt Üniversitesine,
 • İstanbul ilindeki programlar için İstanbul Üniversitesine,
 • İzmir ilindeki programlar için İzmir Katip Çelebi Üniversitesine,
 • Diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarına iletilecek özel öğrencilik talepleri, ilgili yükseköğretim kurumunun kendisine yapılacaktır.
 • SORU:Özel öğrencilikte kontenjan olacak mıdır?
 • CEVAP: Evet. Ancak kapatılan üniversitenin öğrencileri o ilde mutlaka özel öğrenci statüsü bulabileceği bir yükseköğretim kurumu bulacaktır. O ilde tek üniversite varsa, bu durumda kontenjan kısıtı uygulanmayacak, gerektiğinde ek sınıf açılabilecektir.
 • SORU: Özel öğrencilikte dönemde ders alma limiti olacak mıdır?
 • CEVAP: KHK kapsamındaki merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrencilerde Hayır.
 • SORU: Özel öğrencilik statüsünde ücret ödenecek midir?
 • CEVAP: Öğrenci yerleştirildiği üniversitede KHK kapsamında bursluluk ve ücret durumunu devam ettirecektir. Özel öğrenci olarak devam ettiği kuruma ikinci bir bir ödeme yapmayacaktır. Bu üniversitelere ödemeler, YÖK’ün belirleyeceği usul ve esaslar kapsamında iki yükseköğretim kurumu arasında gerçekleşecektir.
 • SORU: YÖK’ün tüm bilgilendirme ve açıklamalarına rağmen üniversitelere gidip özel öğrenci olmak istediğimizi belirttiğimizde bizi kabul etmeyeceklerini bildirmektedirler. Bu durumda ne olacaktır?
 • CEVAP: YÖK bu konuda üniversitelerle sürekli iletişim halindedir. Bu konuda sorun yaşanmaması için özel çaba göstermektedir. Bu aşamada öncelik yerleştirme sürecine verilmektedir. Eş zamanlı olarak da özel öğrenci ve intibak süreçlerinde mağduriyet yaşanmaması için çalışılmaktadır. Bilinmelidir ki, yaşanan süreç ülkemiz ve tüm üniversitelerimiz için yeni ve alışılagelmemiş bir süreçtir.
 • SORU: Özel öğrenci olabilmek için ne zaman başvurabileceğim?
 • CEVAP: Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra. İntibak süreci de bu aşamada gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, bu aşamada acele edilmesine gerek yoktur.
 • SORU: Yerleştirme sürecinde veya özel öğrencilik durumunda derslerin transferi ve intibakında nasıl bir yöntem izlenecektir?
 • CEVAP: Derslerin transferinde, programın müfredatı esaslı değil program yeterlilikleri esaslı bir intibak uygulanacaktır. Buna yönelik olarak YÖK, ayrıca usul ve esasları belirleyerek tüm yükseköğretim kurumlarını bilgilendirecektir.
 • SORU: Gelecek yıllara yönelik ödenmiş kayıt ücretleri varsa ne olacak?
 • CEVAP: Bunun belgelerle kanıtlanmış olması durumunda öğrenciden ilgili akademik yıl için ücret talebinde bulunulmayacaktır.
 • SORU: Yerleştirme sonrasında veya özel öğrencilik sürecinde başarısızlıktan değil, ancak intibaktan kaynaklanan süre uzatımı olursa, bu durumda bursluluk ve eğitim-öğretim ücreti ödeyecek miyim?
 • CEVAP: Başarısızlık değil, ancak intibaktan dolayı süre uzatımlarında en fazla bir yıl’a kadar eğitim-öğretim ücreti ödenmez.
 • SORU: İntibaktan dolayı uzayan süre nedeniyle kullandığım 1 yıllık süre sonunda mezun olamaz isem ne kadar ücret ödemem gerekiyor?
 • CEVAP: Bu süreden sonraki dönemler için eğitim-öğretim ücreti, kapatılan vakıf üniversitesinin yıllık eğitim-öğretim miktarının, TÜFE artışları sonrası miktarıdır.
 • SORU: Türkçe eğitim-öğretim yapan programdan, İngilizce eğitim yapan programa geçtiğimde, hazırlık sınıfı okumam gerektiğinde, hazırlık sınıfı için ücret ödemem gerekiyor mu?
 • CEVAP: Evet. Hazırlık sınıfında başarılı olunması sonrasında KHK kapsamında bursluluk/ücretlilik durumu devam ettirilecektir.
 • SORU: Kapatılan üniversitede eğitim dili İngilizce olan programda idim. Yerleştirme sonrasında yine İngilizce eğitim-öğretim yapan programa geçtiğimde, yerleştirildiğim üniversite, tekrar hazırlık sınıfında okumamı isteyebilir mi?
 • CEVAP: Hayır
 • SORU: Türkçe dilinde eğitim yapan programdan, İngilizce dilinde eğitim yapan programa geçtiğimde, dil yetkinliğimi de yerleştirildiğim üniversitenin koşullarına göre başarı ile tamamladıktan sonra intibak sürecinde tekrar birinci sınıftan başlamam istenebilir mi (daha önce bu dersleri Türkçe aldığım için)?
 • CEVAP: Hayır
 • SORU: 2013 yılında girdiğim ÖSYS puanımla halen okuduğum programıma %50 burslu olarak yerleşmiştim. Geçen sene (2015 yılında) tekrar üniversite sınavlarına girdim, tercih yaptım ve aynı bölümümde tam burslu olarak devam etme hakkı kazandım. Geçen seneki edindiğim puanla şimdiki tercihimi yapmak istiyorum bu mümkün müdür?
 • CEVAP: E-devlet sisteminde hangi yılda gözüküyorsanız, onu kullanmanızda fayda var. Sonrasında gerekirse bursluluk durumunuzu yeni haline dönüştürmek için yerleştirildiğiniz üniversite ile görüşme yapılarak çözüm üretilmesi gerekecektir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İletişim Bilgileri
Posta Adresiİstanbul Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Esnaf Hastanesi Binası 3.Kat

34119, Beyazıt,Fatih/İSTANBUL

Sekreterlik0 (212) 440 00 00 Dahili:10046
Evrak Takip0 (212) 440 00 00 Dahili:10159
Eğitim-Öğretim0 (212) 440 00 00 Dahili:10161, 10614
Uluslararası Öğrenciler0 (212) 440 00 00 Dahili:12351, 12352
Kayıt ve Planlama0 (212) 440 00 00 Dahili:10174, 10778, 10615
Müfredat-Ders İzlenceleri0 (212) 440 00 00 Dahili:10153
Mezuniyet İşlemleri0 (212) 440 00 00 Dahili:10178
Öğrenci Kimlik İşlemleri0 (212) 440 00 00 Dahili:10612
Faks0 (212) 440 00 48
E-Postaoidbistanbul.edu.tr

ÇAĞRI MERKEZİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi  ve İÜYÖS0 (212) 440 00 44
Diğer Fakülteler/Yüksekokullar/Enstitüler için0 (212) 440 00 92