Öğrenci Tarafından Talep Edilen Belgelerin Teslim Süresi

Öğrenci Tarafından Talep Edilen Belgelerin Teslim Süresi (Kayıt ve Kayıt Yenileme dönemlerinde burada belirtilen süreler uzayabilir.)

24/12/2012
896 hits

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00