Öğrenci Affı ile İlgili Duyuru

6111 sayılı Kanunda belirtilen Öğrenci Affından yararlanmak için 6353 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen GEÇİCİ MADDE 63 ün “Süresi içerisinde başvurmamaları nedeniyle bu Kanunun geçici 58 inci maddesinden yararlanamayanlar (Uluslararası Ortak Lisans Programları çerçevesinde öğrenim görenler dâhil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları hâlinde geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.” hükmü ile Öğrenci Affından faydalanarak öğrenime geri döneceklerin;  …. (devamı için tıklayınız..)

26/07/2012
2495 hits

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00