667 Sayılı KHK Kapsamında ÖSYM Tercihi Yapmayan, Yaptığı Halde Kayıt Olmayanların Dikkatine!

667 Sayılı KHK kapsamında ÖSYM tercihi yapmayan, yaptığı halde kayıt olmayan öğrencilere ilişkin başvuruların 2016-2017 Bahar dönemi başına yani 01.03.2017 tarihine kadar başvurmaları halinde başvurularının değerlendirilmesine, 01.03.2017 tarihinden itibaren yapılacak başvuruların değerlendirmeye alınmayarak 667 Sayılı KHK kapsamındaki öğrencilerin öğrencilik haklarından vazgeçmiş sayıldığına karar verildiği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03/02/2017 tarihli, 9068 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

21/02/2017
814 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00