İstanbul Üniversitesi
http://ogrenci.istanbul.edu.tr/?p=7227
Export date: Wed Mar 29 4:57:23 2017 / +0000 GMT

Yönetmelikler - Yönergeler


KANUNLAR

YÖNETMELİKLER

YÖNERGELER

ESASLAR – KARARLAR – KILAVUZLAR

 
Links:
 1. https://www.yok.gov.tr/documents/10279/29816/2547+ say%C4%B1l%C4%B1%20Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim+Ka nunu/f439f90b-7786-464a-a48f-9d9299ba8895?version= 1.0
 2. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/26.07.2015-29426-ÖNLİSANS-LİSANS-YÖNET MELİĞİ1.pdf
 3. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/08.09.2016-Lisansütü-Yönetmelik.pdf
 4. http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/?p=6503
 5. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7. 5.8317&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
 6. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7. 5.13948&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Y% C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1nda%20% C3%96nlisans%20ve%20Lisans%20D%C3%BCzeyindeki%20Pr ogramlar%20Aras%C4%B1nda%20Ge%C3%A7i%C5%9F,
 7. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7. 5.8315&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Mes lek%20Y%C3%BCksekokullar%C4%B1%20ve%20A%C3%A7%C4%B 1k%C3%B6%C4%9Fretim%20%C3%96n
 8. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7. 5.9445&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Y%C 3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1%20%C3%9 6%C4%9Frenci%20Konseyleri%20ve%20Y%C3%BCksek%C3%B6 %C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1%20Ulusal%20%C3%96%C4% 9Frenci%20Konseyi%20Y%C3%B6netme
 9. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7. 5.16532&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Y% C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1%20%C3% 96%C4%9Frenci%20Disiplin%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi
 10. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7. 5.10172&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=A% C3%A7%C4%B1k%20Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Y%C3 %B6netmeli%C4%9Fi
 11. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7. 5.10150&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Te knik%20%C3%96%C4%9Fretmenler%20%C4%B0%C3%A7in%20D% C3%BCzenlenecek%20M%C3%BChendislik%20Programlar%C4 %B1n%C4%B1n%20Uygulama%20Esas%20ve%20Usulleri%20Y% C3%B6netmeli%C4%9F
 12. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7. 5.10164&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Me slek%C3%AE%20ve%20Teknik%20E%C4%9Fitim%20B%C3%B6lg esi%20%C4%B0%C3%A7indeki%20Meslek%20Y%C3%BCksekoku lu%20%C3%96%C4%9Frencilerinin%20%C4%B0%C5%9Fyerler indeki%20E%C4%9Fitim, %20U
 13. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7. 5.8308&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Lis ans%20%C3%96%C4%9Frenimlerini%20Tamamlamayan%20vey a%20Tamamlayamayanlar%C4%B1n
 14. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/I.U.Ciftveyaortaktekdiploma1.pdf
 15. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/IUYurdisindan-veya-Yabanci-Uyrukl-Yonegerg esi-18-Aralik-2014.pdf
 16. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2016/04/Yabancı-Uyruklu-Yonergesi-21-Nisan-2016-S enato.pdf
 17. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/07.12.2015-İSTANBUL-ÜNİVERSİTESİ-MEZU NİYET-BELGELERİ-İLE-DİPLOMA-VE-DİPLOMA-DEFTER LERİNİN-DÜZENLENMESİNDE-UYULACAK-ESASLARA-İL ŞKİN-YÖNERGE.pdf
 18. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/EN-SON-HALİ-03.06.2015-İTİBARI-İLE-VEB DE-YAYINLANDI-1.pdf
 19. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/WEB-Çift-Aandal-Yönergesi-1-1.pdf
 20. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/Çift-Anadal-Yönergesi-23-03-2017-tarihli -20-sayılı.pdf
 21. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/WEB-Yandal-yönergesi.pdf
 22. http://sks.istanbul.edu.tr/?p=8882
 23. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/oğrencikonseyiyönergesi14.11.2013.pdf
 24. http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/?p=6847
 25. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/Eğitimde-Fırsat-EsitligiYonergesi-18.12. 20141.pdf
 26. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/EYBIS-Yönergesi-4-20-şubat-2014-senato-s onrası.pdf
 27. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/WEB-Ögrenci-danisman-yonerge-.pdf
 28. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/WEB-Lisans-ProgramlarızBitirme-Ödevi-Haz ırlama-Yönergesi.pdf
 29. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/1-SSTAJ-Yönergesi-20-03-2017-tarihli-20-n olu-senato-kararı.pdf
 30. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http: //www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140927. htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler /2014/09/20140927.htm
 31. http://www3.istanbul.edu.tr/oidb/mevzuatdosyalar/E saslarKararlar/OnlisansLisans_Olcme_Degerlendirme_ Esaslari.pdf
 32. http://www3.istanbul.edu.tr/oidb/mevzuatdosyalar/E saslarKararlar/6111_sayili_kanun_uygulanmasina_ili skin_yapilan_degisiklikler.pdf
 33. http://www3.istanbul.edu.tr/oidb/mevzuatdosyalar/E saslarKararlar/6111_uygulanmasina_iliskin_kararlar .pdf
 34. http://www3.istanbul.edu.tr/oidb/mevzuatdosyalar/E saslarKararlar/6111_sk_kapsaminda_yatay_gecis.pdf
 35. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/OnlisansveLisansOzelOgrencilikEsaları-18. 12..2014.pdf
 36. http://www3.istanbul.edu.tr/oidb/mevzuatdosyalar/E saslarKararlar/5806SayiliAfKanunu_Uygulama_Esaslar i.html
 37. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/ÖNLİSANS-LİSANS-NOT-DÖNÜŞÜM-TABLOSU .pdf
 38. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/LİSANSÜSTÜ-NOT-DÖNÜŞÜM-TABLOSU.pdf
 39. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2016/06/Dereceye-Giren-Mezunların-Tespiti.pdf
 40. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2016/06/Yaz-Okulu-Esaslari-03062016.pdf
Post date: 2014-03-20 10:13:52
Post date GMT: 2014-03-20 08:13:52

Post modified date: 2017-03-28 15:18:00
Post modified date GMT: 2017-03-28 12:18:00

Export date: Wed Mar 29 4:57:23 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://ogrenci.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com